שם: MVP
מחיר: 25.00 USD


זמן המתנה בין שימוש לשימוש לשימוש בקיט הינו 24 שעות